background

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

See privaatsuspoliitika sätestab, kuidas seda veebisaiti kasutades kliinikule antud teavet kasutatakse ja kaitstakse. Oleme võtnud endale kohustuse tagada teie privaatsuse kaitse. Kui me peaksime taotlema teatud teavet, mille järgi teid selle veebisaidi kasutamisel tuvastada saab, võite olla kindel, et seda kasutatakse ainult vastavalt käesolevale privaatsus- ja andmepoliitikale ning sellel eesmärgil. Me ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui seda nõutakse administratiivsetel eesmärkidel seoses mõne kliiniku pakutava teenusega. Toetame ja järgime täielikult andmekaitse põhimõtteid, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses nr 2016/679.

1. Millist teavet me kogume?
Me võime koguda, salvestada ja kasutada järgmist tüüpi isikuandmeid:

(a) Võime koguda teavet teie arvuti ja teie veebisaidi külastuste kohta, näiteks teie IP -aadress, geograafiline asukoht, brauseri tüüp, viiteallikas, külastuse pikkus ja arv lehevaatamisi. Võime seda teavet kasutada selle veebisaidi haldamisel, veebisaidi kasutatavuse parandamiseks ja turunduslikel eesmärkidel. (b) teave, mille edastate meile telefoni või selle veebisaidi kaudu, et tellida meie veebisaidi teenuseid, meiliteatisi ja/või uudiskirju; (c) muu teave, mille soovite meile saata.

2. Teie isikuandmete kasutamine

Selle veebisaidi kaudu meile esitatud isikuandmeid kasutatakse käesolevas privaatsuspoliitikas või veebisaidi asjakohastes osades määratletud eesmärkidel.

Võime teie isikuandmeid kasutada:

a) hallata veebisaiti; (b) parandage oma sirvimiskogemust veebisaidi isikupärastamisega; (c) lubama veebisaidil saadaolevate teenuste kasutamise; (d) saata teile üldisi kommertsteadaandeid; (e) saata teile e -posti teel teatisi, mida olete konkreetselt taotlenud; (f) saata teile meie ettevõttega seotud turundusteateid, mis võivad meie arvates teile huvi pakkuda, posti teel või, kui olete sellega eraldi nõus, e -posti või muu sarnase tehnoloogia abil (kui te seda enam ei tee, võite meid sellest igal ajal teavitada) nõuda turunduskommunikatsiooni); (g) Esitage oma andmed kolmandatele isikutele või partnerfirmadele, et edastada teie soovitud teavet. (h) Teie veebisaidiga seotud päringute ja kaebuste käsitlemine; Kui esitate meie veebisaidil avaldamiseks isikuandmeid, avaldame ja muul viisil kasutame seda teavet vastavalt teile antud litsentsile. Me ei edasta ilma teie nõusolekuta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele otseturunduse eesmärgil.

3. Muud avalikustamised

Lisaks avalikustamisele, mis on mõistlikult vajalik mujal käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidel, võime avaldada teie kohta teavet: (a) ulatuses, kus me oleme seadusest tulenevalt kohustatud seda tegema; b) seoses mis tahes kohtumenetlusega või tulevaste kohtumenetlustega; (c) selleks, et kehtestada, kasutada või kaitsta oma seaduslikke õigusi (sealhulgas anda teistele teavet pettuste vältimiseks ja krediidiriski vähendamiseks); (d) iga ettevõtte või vara ostjale või müüjale (või tulevastele ostjatele või müüjatele), mida me müüme (või kavatseme) müüa või osta; e) igale isikule, keda me põhjendatult arvame, võib taotleda kohtult või muult pädevalt asutuselt nende isikuandmete avaldamist, kui meie mõistlikul arvamusel selline kohus või asutus määraks mõistlikult sellise isikuandmete avalikustamise. Välja arvatud käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel, ei edasta me teie teavet kolmandatele osapooltele.

4. Teie isikuandmete turvalisus

Võtame mõistlikke tehnilisi ja organisatsioonilisi ettevaatusabinõusid, et vältida teie isikuandmete kadumist, väärkasutamist või muutmist. Loomulikult on andmete edastamine Interneti kaudu oma olemuselt ebaturvaline ja me ei saa garanteerida Interneti kaudu saadetavate andmete turvalisust. Salvestame kogu teie esitatud isikliku teabe meie turvalistesse serveritesse.

5. Poliitika muudatused

Võime seda privaatsuspoliitikat aeg -ajalt uuendada, postitades oma veebisaidile uue versiooni. Peaksite seda lehte aeg -ajalt kontrollima, veendumaks, et olete muudatustega rahul.

6. Teie õigused

Võite anda meile korralduse edastada teile mis tahes isiklikku teavet, mida me teie kohta hoiame. Sellise teabe esitamise eest tuleb tasuda tasu (praegu 10,00 eurot) ja esitada teie isikut tõendavad asjakohased tõendid. Me võime selliseid isikuandmeid seadusega lubatud ulatuses varjata. Võite anda meile korralduse mitte töödelda teie isikuandmeid turunduseesmärkidel e -posti teel igal ajal. Praktikas nõustute tavaliselt eelnevalt selgesõnaliselt sellega, et kasutame teie isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel, või anname teile võimaluse loobuda teie isikuandmete kasutamisest turunduslikel eesmärkidel.

7. Küpsised

Me kasutame sellel veebisaidil küpsiseid. Küpsis on väike fail, mis küsib luba teie arvuti kõvakettale paigutamiseks. Küpsised võimaldavad veebirakendustel teile kui üksikisikule vastata. Veebirakendus saab kohandada oma toiminguid teie vajaduste, meeldimiste ja mittemeeldimiste järgi, kogudes ja mäletades teavet teie eelistuste kohta. Võite küpsiste vastuvõtmise või tagasilükkamise valida. Enamik veebibrausereid aktsepteerib küpsiseid automaatselt, kuid tavaliselt saate oma brauseri seadeid küpsiste tagasilükkamiseks muuta. See võib takistada teil veebisaiti täielikult ära kasutada.

8. Kolmanda osapoole veebisaidid

Meie veebisait võib sisaldada linke teistele huvipakkuvatele veebisaitidele. Siiski, kui olete neid linke meie saidilt lahkumiseks kasutanud, pidage meeles, et meil pole selle teise veebisaidi üle mingit kontrolli. Seetõttu ei saa me vastutada mis tahes teabe kaitse ja privaatsuse eest, mida te selliste saitide külastamise ajal annate ja need privaatsusavaldused selliseid saite ei reguleeri. Peaksite olema ettevaatlik ja vaatama kõnealuse veebisaidi suhtes kehtivat privaatsusavaldust.

9. Kontakt

Kui teil on küsimusi selle privaatsuspoliitika või teie isikuandmete töötlemise kohta, võtke meiega ühendust e -posti teel aadressil info@rubenhair.eu või helistage meile numbril +371 26777776 ja suunake vastava vastutava isiku.

10. Loobuge tellimusest

Kui te ei soovi enam reklaamsõnumeid saada, saate loobuda kõigi suhtluste tellimisest, klõpsates meie e -kirjade allosas asuvat nuppu „Tühista tellimus”.

Rubenhair juuste siirdamise kliinikus teostatakse sertifitseeritud ja kvaliteetseid juuste ja kulmude siirdamise protseduure manuaalsel FUE- meetodil. Kõik Rubenhair Latvia juuste siirdamise kliinikus pakutavad teenused on sertifitseeritud, litsentseeritud ja Euroopa Liidus heaks kiidetud. Kõigil meie arstidel ja õdedel on kõik vajaminevad litsentsid ja volitused. Juuste siirdamise kliinik Rubenhair Latvia on täielikult litsentseeritud ja sertifitseeritud Euroopa Liidus ning registreeritud Läti Vabariigi Tervishoiuministeeriumis, Tervishoiuinspektsioonis ja Meditsiiniasutuste registris numbriga 010001474.